Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Identiteit van de verkoper
Artikel 2 Toepasselijkheid en voorwaarden
Artikel 3 Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel 4 Herroepingsrecht
Artikel 5 De prijs
Artikel 6 Betaling
Artikel 7 Conformiteit en garantie
Artikel 8 Levering en uitvoering
Artikel 9 Overmacht
Artikel 10 Intellectuele eigendom
Artikel 11 Klachtenregeling en geschillen
Artikel 12 Beperking van aansprakelijkheid

ARTIKEL 1 IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn :
F.A.W. Solutions, Kampendaal 28, 1653 Dworp en baten de zaak uit als
Ohmega-Bikes, te Brusselstraat 370, 1702 Groot-Bijgaarden.

E-mailadres : [email protected]
Telefoonnummer : +32 2 324 93 85
Ondernemingsnummer : 0546.972.706

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN

1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).

2. Wij leveren enkel in België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.

3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

4. Wij behouden ons het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

5. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

6. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.

7. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

ARTIKEL 3 ONS AANBOD EN JOUW BESTELLING

1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.

3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact/Mister Cash, Visa, Mastercard en Maestro of per overschrijving. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contact- en fakturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: levering per post/koerier, of door ophaling in onze winkel. Fietsen vormen hiervoor een uitzondering en worden alleen door onze techniekers aan huis geleverd na afspraak. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling bevestigen”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

ARTIKEL 4 HERROEPINGSRECHT

1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf). Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug per overschrijving.

2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.

3. De terugbetaling van de goederen gebeurd van zodra wij de goederen in ontvangst hebben genomen.

4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn. Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking, rekening houdende met onze instructies hieronder. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier of persoonlijk afleveren in de winkel : Ohmega-Bikes, Brusselstraat 370, 1702 Groot-Bijgaarden.

5. Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende :

  1. Wanneer een product speciaal voor u gemaakt of veranderd is heeft u geen recht op het verzakingsrecht.
  2. Deze uitzondering geldt ook voor bederfbare goederen, cd’s, dvd’s, software, CD-roms of andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling (seal) verbroken is of waarvan de verpakking werd geopend.
  3. Wanneer een product zichtbaar gedragen is of op andere wijze is beschadigd vervalt uw recht op teruggave van uw betaling.

ARTIKEL 5 DE PRIJS

1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

3. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

4. Op naam gemaakte offertes hebben een beperkte geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat.

ARTIKEL 6 BETALING

1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.

2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het « slotje » in de onderste statusbalk van je browser.

ARTIKEL 7 CONFORMITEIT EN GARANTIE

1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen
voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

2. Wij hanteren de officiële garantierichtlijnen van onze leveranciers. Deze kunnen per merk verschillen.

3. Afhandeling van garantie zal voor rekening zijn van Ohmega-Bikes, behalve de verzendkosten gemaakt door de consument om het product terug naar ons te sturen of te brengen.

4. U bent verplicht de goederen onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Hierbij dient u na te gaan of de geleverde goederen aan de overeenkomst beantwoorden:

  1. Werden de juiste goederen geleverd?
  2. Voldoen de geleverde goederen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik?

5. Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient u deze binnen 7 werkdagen na levering aan ons te melden. Elk niet zichtbaar gebrek dient door de consument binnen 2 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 2 maanden na levering schriftelijk per e-mail aan ons te melden. De kosten voor het retourneren van goederen die niet voldoen aan de beschrijving van het aanbod zijn ten onzer laste 6. Bij levering van fietsen wordt de controle op conformiteit en gebreken gedaan op het moment van de levering.

7. Om de garantie van fietsen te vrijwaren moeten deze door een erkend fietsenmaker onderhouden worden.Ohmega-Bikes biedt een verplicht gratis nazicht aan na 300 km. Voor dit verplicht nazicht kan de consument hiervoor op eigen kosten een erkend fietsenmaker inschakelen.

ARTIKEL 8 LEVERING EN UITVOERING

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.

2. Wij bieden enkel artikelen aan die wij in stock hebben, zo kunnen wij een levertermijn op uw leveringsadres van 1 à 2 werkdagen aanhouden.

3. Fietsen worden enkel na onderling overleg op afspraak geleverd. Fietsen worden volledig opgebouwd en op maat afgesteld zodanig dat de koper de waar direct kan testen en conform beoordelen.

4. Leveren van goederen gebeurd per post of koerierdienst. Fietsen worden persoonlijk door de diensten van Ohmega-bikes aan huis geleverd.

5. Leverings- of verzendkosten worden u medegedeeld voor het bevestigen van de bestelling.

6. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de koper.

8. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 dagen melden per e-mail aan [email protected] en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

2. Wij behouden ons het recht om ons te beroepen op overmacht, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat wij onze verbintenis hadden moeten nakomen.

3. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een
(telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

ARTIKEL 10 INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

ARTIKEL 11 KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten of vragen zou hebben over onze producten, kan je ons contacteren via het “Contacteer ons” formulier. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze
aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.
2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

ARTIKEL 12 BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

2. Ohmega-Bikes levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Wij kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

3. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Ohmega-Bikes geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
4. Wij kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of  hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

5. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Ohmega-Bikes verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

POURQUOI CHOISIR OHMEGA-BIKES?

  • Expertise dans les technologies les plus récentes
  • Conseils professionnels.
  • Essais possible avec différents type de vélos.
  • Livraison rapide, tous les modèles en stock.

 

Waarom Ohmega

 

Facebook

HEURES D'OUVERTURE

Lundi

fermée

Mardi

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Mercredi

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Jeudi

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Vendredi

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Samedi

09:00 - 17.00

Dimanche

fermée