Privacybeleid

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Met dit beleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de aankopen bij Ohmega-Bikes. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ohmega-Bikes niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
Ohmega-Bikes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1 ALGEMEEN

F.A.W. Solutions B.V.B.A met maatschappelijke zetel te Kampendaal 28, 1653 Dworp, in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE0546.972.706 (hierna vermeld als Ohmega-Bikes) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.Ohmega-bikes.be.

Ohmega-bikes leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Een verklaring werd afgelegd bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van jouw persoonsgegevens, zoals de wet dit vraagt.

2 PEROONSGEGEVENS DIE VERZAMELD WORDEN

1. De gegevens die je ons meedeelt in het aanmeldingsformulier op de website of tijdens de aankoop van producten op onze website

2. De gegevens die automatisch in cookies worden opgeslagen om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers.

3 DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website;
  • Het verstrekken van informatie, het verzenden van e-mails met verschillende aanbiedingen die je zouden kunnen interesseren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden tenzij Ohmega-Bikes hiervoor jouw expliciete voorafgaande toestemming heeft verkregen.
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door verzending van een e-mail aan [email protected].
Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

4 DUUR

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Ohmega-Bikes.

5 RECHT VAN TOEGANG EN VERBETERING

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan : [email protected] of per brief aan het adres in artikel 1 van dit Privacy & Cookie beleid, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Ohmega-Bikes mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Ohmega-Bikes.

6 RECHT VAN VERZET

1. Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

7 VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

Ohmega-Bikes heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld op de Website te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
In geen geval kan Ohmega-Bikes aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Ohmega-Bikes houdt eraan je ervan te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Ohmega-Bikes niet controleert en waarop deze Privacy & Cookie beleid niet van toepassing is. Deze sites worden inderdaad niet beheerd door Ohmega-Bikes.
Ohmega-Bikes is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Ohmega-Bikes raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen daar deze kan verschillen van dit Privacy & Cookie beleid.

8 COOKIES

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Cookies en soortgelijke technologieën laten echter niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van onze Website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons enkel de werking van onze Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses van onze gebruikers zijn en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze Website is.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. Gelieve onze Privacy & Cookie Policy te lezen om kennis te nemen van de privacy regels die van toepassing zijn op de Website.

Voor verdere informatie over deze Cookie Policy kan u ons contacteren via [email protected].

Wat is een cookie :
Een cookie is klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in je browser of op de harde schijf van je computer. Op die manier kunnen wij jouw voorkeuren bij het gebruik van onze Website onthouden.
Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Door onze Website te gebruiken, aanvaard je het gebruik van cookies. Om onze Website optimaal te kunnen gebruiken dien je die cookies te aanvaarden. Dit kan via je browserinstellingen.
Je blokkeert cookies door de browserinstellingen te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks geen toegang hebben tot bepaalde delen van onze Website. Lees dit cookiebeleid aandachtig voor meer informatie.
Indien je je toestemming wil intrekken, moet je je cookies verwijderen d.m.v. je browserinstellingen. Voor verder informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je de volgende website bezoeken : http://www.aboutcookies.org.

9 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Dit Privacy & Cookie beleid wordt beheersd, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De nederlandstalige rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van dit Privacy & Cookie Beleid.

10 AANVAARDING

Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van jouw bestelling, aanvaard je alle bepalingen van dit Privacy & Cookie beleid en stem je ermee in dat Ohmega-Bikes jouw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met dit Privacy & Cookie beleid.

 

WAAROM OHMEGA-BIKES?

  • Expertise in de modernste technologiën
  • Professioneel advies.
  • Testrit mogelijk met verschillende modellen.
  • Alle modellen uit voorraad leverbaar.

 

Waarom Ohmega

 

Facebook

OPENINGSUREN

Maandag

gesloten

Dinsdag

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Woensdag

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Donderdag

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Vrijdag

09.00 - 12.30

13:30 - 18:00

Zaterdag

09:00 - 17.00

Zondag

gesloten